O nás

Vitajte na stránkach záujmového združenia DANUBIUS BONSAI KLUB Bratislava

dbk_napis DANUBIUS BONSAI KLUB Bratislava je občianske združenie. Vznikol ako sekcia pri klube skalničkárov SZZ. K jeho osamostatneniu došlo na ustanovujúcej schôdzi 6. 1. 1988 a formálne bol zaregistrovaný 16.2.2023.

Ciele klubu:

  • združovať záujemcov o tvorbu bonsajov a pestovanie a tvarovanie stromov a tiež o tvorbu suiseki
  • zvyšovať teoretické a praktické vedomosti členov klubu v oblasti pestovania a tvarovania bonsajov ako i tvorbu suiseki
  • umožniť členom klubu prezentovať bonsaje a suiseki na klubových a iných výstavách

Činnosť klubu riadi výbor v zložení:

  • Rastislav Moravčík, predseda
  • Dáša Hoďová
  • Magda Hojstričová

Kontakt (ohľadne členstva)

Web: www.bonsai-danubius.sk
Facebook: fb.me/danubius.bonsai.klub

Mail: info@bonsai-danubius.sk

Mobil: +421 907 402 086

Registračné údaje

IČO: 55213341
Obchodné meno: Danubius bonsai klub
Sídlo: Bernolákovo 3325, 900 27 Bernolákovo
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)