O nás

Vitajte na stránkach záujmového združenia DANUBIUS BONSAI KLUB Bratislava

dbk_napis DANUBIUS BONSAI KLUB Bratislava je špecializovaná základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov. Vznikol ako sekcia pri klube skalničkárov SZZ. K jeho osamostatneniu došlo na ustanovujúcej schôdzi 6. 1. 1988.

Ciele klubu:

  • združovať záujemcov o tvorbu bonsajov a pestovanie a tvarovanie stromov a tiež o tvorbu suiseki
  • zvyšovať teoretické a praktické vedomosti členov klubu v oblasti pestovania a tvarovania bonsajov ako i tvorbu suiseki
  • umožniť členom klubu prezentovať bonsaje a suiseki na klubových a iných výstavách

Činnosť klubu riadi výbor v zložení:

  • Ing. Ľudovít Husák, CSc., predseda
  • Dáša Hoďová
  • Magda Hojstričová

Kontakt (ohľadne členstva)

Web: www.bonsai-danubius.sk
Facebook: fb.me/danubius.bonsai.klub

Mail: info@bonsai-danubius.sk

Mobil: +421 907 515 286

Registračné údaje

IČO: 31755585
Obchodné meno: Slovenský zväz záhradkárov – Základná organizácia 1-7 Bonsai – klub Bratislava
Sídlo: Pod Rovnicami 7, 841 05 Bratislava – Karlova Ves
Forma: 731 Organizačná jednotka (Slovenského zväzu záhradkárov)