Nitrianske bonsajové dni a možnosť sa niečo naučiť

13. až 15. júna sa uskutočnia 13. Nitrianske bonsajové dni. Okrem tradičnej výstavy bude možné pod vedením Vladimíra Ondejčíka natvarovať svoje stromy. Jedná sa tak vlastne o možnosť bezplatne absolvovať bonsajovú školu (samozrejme s vlastným materiálom, drôtmi aj náradím) výmenou za prilákanie ďalších ľudí.

http://www.e-bonsai.eu/post/13-nitrianske-bonsajove-dni-64/

Bolo by to príjemné doplnenie klubových stretnutí praktickou časťou pod vedením skúseného človeka. Kedže som sa májového stretnutia nemohol zúčastniť, upozorňujem tak aspoň touto cestou a zároveň navrhujem ísť v sobotu a viac organizovane.

Ladislav Lenčucha