História japonských záhrad 3. – Kamakura a Muromači

V predchádzajúcich dieloch sme sa dozvedeli niečo o prvých štyroch archetypoch a čím boli ovplyvnené. V treťom diely budeme pokračovať ďalej.

Obdobie Kamakura a Muromači (1185 – 1573)

Sú nazývané aj obdobiami 2. vlny čínskeho vplyvu na japonskú kultúru. Budhizmus a krajinné maľby čínskej dynastie Sung najviac ovplyvňovali architektúru záhrad. Záhrady boli určené k hĺbavému pozorovaniu z vopred určených miest . Prestali napodobňovať vonkajšiu formu prírody. Zobrazovali jej vnútornú podstatu a stávali sa viac abstraktnými.

V. Archetyp: záhrada kare-sansui – suchá prírodná záhrada
Strohá architektúra záhrad odpovedá vkusu zen-budhistických kňazov a samurajov, pre ktorých boli určené. Nie sú určené pre potešenie, ale k rozjímaniu z pevne stanovených miest.

Palácové záhrady šóguna Kitajamu a Higašijamu

Kinkaku-dži – Zlatý pavilón bol postavený koncom 14. storočia v štýle šinden. Nazvaný je podľa pozlátenia hlavnej budovy. Záhrada bola navrhnutá tak, aby sa dala obdivovať z loďky, aj keď je okolo jazera cestička. Druhým výhľadom je pohľad zo Zlatého pavilónu. Jazero je rozdeľované polostrovmi a ostrovmi. Brehy sú lemované kameňmi. Priamo pred Zlatým pavilónom sú zmenšeniny žeriavieho a korytnačieho ostrova. Naproti prístavnej hrádzi sú dva korytnačie ostrovy zvláštneho významu (prichádzajúca a odchádzajúca korytnačka). Na úpätí pahorkov na S strane pavilónu vyvierajú dva pramene, s kamennou kompozíciou a vodopád Dračej brány s legendárnym „kaprím„ kameňom.

Strieborný pavilon Palác vo východnej časti Kyota je o niečo mladší a neskôr bol premenený na budhistický chrám. Dnes je známy pod menom Ginkakudži , napriek tomu že nikdy nebol postriebrený.
Záhrada paláca s jazierkom a ostrovmi pripomína staršie heianske prototypy. Spodná časť s jazerom bola určená na prechádzky; horná vo svahu bola upravená ako suchá záhrada s kameňmi.

Záhrady starých chrámov zen-budhizmu

Záhrady sú vertikálne členené na viac časti. V spodnej časti je záhrada s jazierkom s ostrovmi, polostrovmi, s kameňmi pre nočné zakotvenie a veľkým počtom ostrovčekov predstavovaných jedným kameňom.

Vo vrchnej časti je viacero kamenných kompozícií, ktoré sa považujú za prvé japonské záhradné architektúry inšpirované zen-budhizmom.

Chrám Tenrjú-dži – chrám Nebeského draka
Pochádza zo začiatku obdobia Muromači. Dnes už pôvodné budovy neexistujú. Silný vplyv čínskej maľby pozorujeme na celkovom projekte záhrady. Hlavným zámerom bolo dosiahnuť priestorovú hĺbku. Pri pohľade do záhrady cez vchod do budovy opátstva sa dá záhrada rozdeliť na 3 roviny:

 1. Najnižšie je pruh piesku medzi vchodom a jazierkom
 2. Jazierko a kamenné kompozície
 3. Hora v pozadí – je to najstarší príklad úmyselného „vypožičania“ vzdialenej scenérie – šakkei
 4. Novým znakom je vyššia abstrakcia prírodných scenérií

Nové prvky v záhradnej architektúre obdobia Muromači:

 1. Suché kompozície kameňov
 2. Prvý raz bol v histórii japonských záhrad použitý piesok ako materiál predstavujúci oceán a horu.

Záhrady kare- sansui sa do pozície archetypu prepracovávali postupne:

 • V prehistorickej dobe – predstavované veľkými balvanmi a skalnými výchozmi , uctievané ako sídlo bohov.
 • V období Nara a Heian – len ojedinelé, skôr ako súčasť záhrady s jazerom.
 • V období Kamakura – ešte stále súčasťou záhrady s jazerom, ale už má významnejšiu úlohu.
 • V období Muromači, sa začali navrhovať už samostatné záhrady v štýle kare-sansui. Týmto prototypom japonskej záhrady sa inšpirujú záhradní architekti celého sveta dodnes.

Budhistický chrám Rjóan-dži – chrám mierumilovného draka.
Postavený v roku 1450 (SZ Kyoto) je príkladom najkrajšej záhrady formy kare-sansui – bez vody, bez rastlín, bez stromov. Záhrada je obohnaná nízkou murovanou stenou krytou krásnymi ozdobnými škridlami na J strane opátstva. Je vrcholom japonského zmyslu pre krásu, ktorá sa prejavuje v spojení prírodných foriem a pravouhlej architektúry. Predpokladá sa, že kare-sansui záhrady pochádzajú z  obdobia 80.-tych rokov 15. storočia. Pôvodne navrhovaná záhrada zahrnovala efekt šakkei, ale dnes sú stromy okolo záhrady také vysoké, že znemožňujú pohľad na „vypožičané“ scenérie v diaľke. Záhrada má rozlohu 335 m2. Nič podobné nevzniklo až do obdobia Edo. Výnimočnosť tejto záhrady spočíva v prázdnote priestoru. Okrem niekoľkých vankúšikov machu pri päte kameňov je záhrada úplne bez rastlín. Tento štýl prišiel do módy koncom 18. storočia.

V záhrade je 15 kameňov zoskupených do 3 kompozícií po 7 – 5 – 3 kameňov, položených na uhrabanom piesku. Nie je známy jej architekt, nepoznáme ani jeho zámer, vieme len, že bola vytvorená pre meditáciu.

Budhistický chrám Daisen-in
bol založený v roku 1509, záhrada v roku 1513. Bola navrhnutá tak aby sa dala „čítať“ od SV k JZ. To je tiež smer suchého potoka – pravidlo geomancie obdobia Heian. Daisen-in vyniká medzi zen-budhistickými záhradami svojou strohosťou. Na rozdiel od Rjóan-dži je však jeho symbolika jasne čitateľná a pochopiteľná. Je to záhrada typu hora-krajina s vodnou plochou. Predstavuje sled malých výjavov vo veľmi abstraktnom prevedení. Záhrada je symbolickým spodobením ľudského života. Rieka života pramení vo výšinách obývaných nesmrteľnými, dychtivo sa ženie cez kaskády mladosti do dospelosti. Pokojnejší tok je úsekom dospelosti, doprevádzanej stále väčšími skúsenosťami. Kamene v rieke symbolizujú tvrdé životné lekcie. Kameň v tvare člnu pokladov , plávajúceho po prúde – predstavuje bohaté skúsenosti a hneď vedľa kameň v tvare korytnačky plávajúcej proti prúdu –zdôrazňuje márnosť protiviť sa času. Rieka života končí v  plochou bieleho štrku, keď sú zdolané všetky prekážky a tvrdé kamene nahradia pieskové kúžele. Záhrada Daisen-in je unikátna v tom, že po prvý raz spája námet čínskej mytologickej hory Horai so strohosťou suchej záhrady. Jedinečná je aj v použití veľkého množstva kameňov rôznej veľkosti, tvaru, farby a štruktúry na malej ploche.

Obdobie Muromači reprezentujú 2 typy záhrad

 1. Rjóan-dži – abstraktná záhrada typu kameň/piesok na J strane opátstva.
 2. Daisen-in -symbolická záhrada s kameňmi, pieskom a rastlinami obklopuje zo 4 strán hlavnú budovu.

Záhrady obdobia Muromači sú:

 • Omnoho menšie ako v období Heian a majú nové architektonické usporiadanie objektov.
 • Novým prvkom bol prázdny priestor.
 • Záhrady kare-sansui boli veľmi rozšírené a uprednostňované.

Námetmi záhrad kare-sansui už neboli 4 ročné obdobia a prírodné výjavy, ale vnútorné tajomstvá prírody a ľudskej existencie. Scenérie sú abstraktné a pomenovanie kameňov má tiež hlbší význam.