Vierka nás navždy opustila

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že dňa 27.4.2022 nás navždy opustila naša drahá priateľka, bonsajistka, suisekistka, dlhoročná aktívna členka Slovenskej bonsajovej asociácie, zakladajúca členka Danubius Bonsai klubu v Bratislave,

RNDr. Viera Hojstričová, CSc.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 4.5.2022 o 17:00 hod. v Krematóriu v Bratislave.

Venujte jej prosím tichú spomienku.